Sběrné dvory a likvidace odpadů

Sběrný dvůr je nově v Klikaté ulici

Magistrát hl. m. Prahy uzavřel sběrný dvůr v ulici Puchmajerova.
Obyvatelům Prahy 13 slouží od 18. března nově sběrný dvůr v Klikaté ulici 1238/90c v Praze 5 (tel. 727 804 518).
Provozní doba sběrného dvora je od pondělí do pátku 8.30 - 17.00 (v letním období do 18.00) a v sobotu 8.30 – 15.00 hodin.

 

Obsah:

Odpady
Jak naložit s nebezpečným odpadem?

Sběrné dvory
K čemu slouží sběrné dvory?
Kde se v Praze nacházejí sběrné dvory?
Kde jsou v Praze stálé sběrny nebezpečného odpadu?

Práva a povinnosti
Co mám dělat, když jsem svědkem nepovoleného odkládání odpadu?
Jak naložit s nebezpečným odpadem?

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti Papkov, s.r.o., V korytech ev. č. 179, Praha 10 (vítězem otevřeného zadávacího řízení na zajištění mobilního sběru nebezpečných složek), možnost bezplatného odkládání následujících nebezpečných odpadů. 
Smlouva je s touto společností uzavřena na období 1. 10. 2012 - 31. 12. 2015.

Nebezpečné odpady:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • olej a tuk (vyjma jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • detergenty obsahující nebezpečné látky
 • nepoužitelná cytostatika
 • jiná nepoužitelná léčiva
 • baterie a akumulátory

Odpady mohou občané odkládat čtyřmi způsoby:

 •  při mobilním sběru - všechny výše uvedené odpady
 •  ve stálých sběrnách - všechny výše uvedené odpady; v deseti z nich lze bezplatně v rámci zpětného odběru odevzdat vyřazené elektropřístroje z domácností (lednice, televize, počítačové monitory, rádia, videa apod.), v pěti z nich lze bezplatně v rámci zpětného odběru odevzdat lednice, televize a počítačové monitory
 • v lékárnách na území města - nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry
 • na úřadech městských částí, v základních a středních školách - upotřebené přenosné baterie a monočlánky

 

K čemu slouží sběrné dvory?

 

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů - objemný odpad, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady. V rámci zpětného odběru lze odložit i vyřazená elektrozařízení.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mají možnost odkládat odpady zdarma (kromě pneumatik a stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a měsíc). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Seznam sběrných dvorů na území hlavního města Prahy zde

Seznam stálých sběren nebezpečného odpadu na území hlavního města Prahy :

Praha 2

Areál společnosti KOMWAG, a.s.   
Perucká 10, Praha 2 - Vinohrady
Tel.: 236 04 00 00 Provozní doba: 
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.   

Praha 3   

Areál společnosti Pražské služby, a.s.   
Vlkova 35, Praha 3 - Žižkov
Tel. :222 715 276 Provozní doba:
Po - Pá 7.00 - 14.00 hod.   

Praha 4

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Zakrytá, Praha 4 - Spořilov
Tel.: 272 70 18 52 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So  8.30 - 15.00 hod.

Gruber František - výkup druhotných surovin   
Bartoškova 1/a, Praha 4 - Nusle
Tel.: 241 74 27 72 Provozní doba:
Po - Čt  8.00 - 12.30, 13.00 - 16.00 hod.

Sběrný dvůr Městské části Praha 4 
Durychova, Praha 4 - Lhotka
Tel.: 603 45 50 33 Provozní doba:
Po, St 12.00 - 19.00 hod. (v zimním obd. 10.30 - 16.30 hod.)
Út, Čt, Pá  9.00 - 15.00 hod.
So  9.00 - 12.00 hod.

Praha 6

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 284 09 84 75 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So  8.30 - 15.00 hod.

Mikapa plus
Radimova 8, Praha 6 - Břevnov
Tel.: 272 70 50 71 Provozní doba:
Po - Čt 8.30 - 16.00 hod. (v letním obd. Út, Čt do 18.00 hod.)
Pá, So  8.30 - 12.30 hod.

Praha 8

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Voctářova, Praha 8 - Libeň
Tel.: 266 00 72 99 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So   8.30 - 15.00 hod.

Praha 9

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
Tel.: 284 09 85 81 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So    8.30 - 15.00 hod.   

Praha 10

Areál společnosti Pražské služby, a.s.
Moskevská 418, Praha 10 - Vršovice
Tel.: 267 31 01 18 Provozní doba:
Po, Út 7.00 - 14.00 hod.
St 7.00 - 17.00 hod.
Čt, Pá 7.00 - 14.00 hod.

Sběrný dvůr Domeček
Dřevčická 44, Praha 10 - Malešice
Tel.: 274 78 40 35, 36  Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So 8.00 - 15.00 hod.

Areál společnosti Papkov s.r.o.   
V Korytech (vjezd do areálu nákl. nádraží Malešice), Praha 10 - Malešice
Tel.: 274 822 929 Provozní doba:
Po - Čt 8.00 - 16.00 hod. 
Pá 8.00 - 15.00 hod. 
So 8.00 - 12.00 hod. 

Praha 12

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
Tel.: 244 40 01 64 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So 8.30 - 15.00 hod.

Praha 14

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Teplárenská 5 (areál Pražské teplárenské), Praha 14
Tel.: 272 700 952 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So 8.30 - 15.00 hod.

Praha 15

AVE CZ, s.r.o.
Pražská 38/1321, Praha 15 - Hostivař
Tel.: 296 33 99 45 Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.

Praha 16

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
V Sudech 1488, Praha 16 - Radotín
Tel.: 257 91 11 58 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So  8.30 - 15.00 hod. 

Praha 20   

Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Chvalkovická 3, Praha 20 - H. Počernice
Tel.: 281 92 49 59 Provozní doba:
Po - Pá 8.30 - 17.00 hod. (v letním obd. do 18.00 hod.)
So  8.30 - 15.00 hod.   

Praha - Libuš

Areál společnosti VS Ekoprag
Dobronická 892, Praha - Libuš
Tel.: 244 91 11 96 Provozní doba:
Po - Pa 8.00 - 16.00.
Sobota a Neděle  ZavřenoKdo je zodpovědný za pořádek u sběrných nádob?

Za pořádek u sběrných nápod na směsný odpad zodpovídá vlastník nebo správce objektu (podle zákona č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze). Pořádek u sběrných nádob na tříděný odpad zajišťuje svozová společnost Pražské služby, a.s., tel. 284 091 111.


Co mám dělat, když jsem svědkem nepovoleného odkládání odpadu?

Co dělat v případě, že jste svědkem odkládání odpadů na veřejné prostranství nebo živnostenského odpadu do sběrných nádob občanů? Pro okamžitý zásah volejte městskou policii, tel. 251 625 175, nebo odbor životního prostředí, tel. 235 012 475. Zaznamenejte registrační značku, barvu a typ vozidla, čas, datum. K vyřešení přestupku nebo správního deliktu je nutné podat svědectví.

 

Více informací o sběrných dvorech naleznete na http://www.psas.cz/ nebo zde

29.6.2015 - Dan Novotný Mgr. ; Přečteno: 87364 x
Copyright © 2009 Městská část Praha 13; Webmaster
All rights reserved; Powered by PubliX