Zveřejněno od:27.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:28.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání)
Značka:RO-3/2017-101
Původce:Katastrální pracoviště Praha (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu), IČ:71185224
Adresát:Katastrální pracoviště Praha (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu), IČ:71185224
Stav:Vyvěšeno


55746821010_101_RO32017_obecna2.pdf

Oznameni_ZK.pdf
Vytisknout