Diakonie Českobratrské církve evangelické

Středisko Praha

Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 13
ředitel: Mgr. Jakub Suchel
Tel.: 235 312 979

E-mail: stredisko@diakonie-praha.cz

URl:  www.diakonie-praha.cz

Činnost střediska Diakonie:
·  Odlehčovací služba
·  Raná péče
·  Sociálně terapeutická dílna
·  Denní stacionář
·  Denní stacionář Ratolest
·  Týdenní stacionář


Odlehčovací služba

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Mgr. Markéta Štromerová
Telefon: 235 312 981
Mobil: 723 187 727
E-mail: stacionar@diakonie-praha.cz

Služba odlehčuje rodinám při péči o děti a mladé dospělé s těžkým stupněm postižení. Služba je určena klientům od 11 - 35 let.

 
Raná péče
Diakonie

Machatého 683/10, Praha 5 - Hlubočepy
Vedoucí služby: Mgr. Alena Kunová
Telefon: 235 518 392
Mobil: 731 445 504
E-mail: info@rana-pece.cz

Raná péče Diakonie nabízí poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým vývojem do 7 let věku dítěte. Kromě individuálních konzultací v rodinách organizují pracovníci také regionální setkávání, společné letní pobyty, vzdělávací kurzy a provozují půjčovnu pomůcek. Raná péče působí v regionech Praha, Středočeský, Ústecký a Plzeňský kraj. 


Sociálně terapeutická dílna

Mohylová 1965, 155 00 Praha 13
Vedoucí služby: Ing. Jana Salcmanová DiS.
Telefon: 251 622 228
Mobil: 731 445 534
E-mail: dilna@diakonie-praha.cz

Dílna poskytuje službu sociální prevence a podporuje tak mladé lidi s postižením v maximálním začlenění do společnosti. Formou drobné ruční práce (keramika, textil, papír, prodej výrobků) učí klienty pracovním návykům, dovednostem a schopnosti pracovat v týmu.

 

Denní stacionář Na palubě

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Mgr. Markéta Štromerová
Telefon: 235 312 981
Mobil: 723 187 727
E-mail: stacionar@diakonie-praha.cz

Stacionář Na palubě poskytuje pomoc a podporu dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, zajišťují celodenní pobyt s veškerým zázemím, nabízí variabilní denní i týdenní aktivity, terapie a aktivizační činnosti. Služba je určena dospělým klientům dospělým klientům mezi 19 a 45 lety.

 

Týdenní stacionář Na palubě

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Vedoucí služby: Mgr. Markéta Štromerová
Telefon: 235 312 981
Mobil: 723 187 727
E-mail: stacionar@diakonie-praha.cz

Stacionář Na palubě poskytuje pomoc a podporu dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, zajišťují týdenní pobyt a bydlení s veškerým zázemím, nabízí variabilní denní i týdenní aktivity, terapie a aktivizační činnosti. Služba je určena dospělým klientům mezi 19–35 lety.

 

Denní stacionář Ratolest

Saratovská 3392/8, Praha 10 – Strašnice
Vedoucí služby: Radka Baštová DiS.
Telefon: 603 166 622
Mobil: 603 166 622
E-mail: ratolest@diakonie-praha.cz

Stacionář poskytuje pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, pro klienty zajišťuje každodenní činnosti, terapii a volnočasové aktivity během dne.

 

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Detašované pracoviště

Saratovská 159

100 00 Praha 10 – Strašnice

 

Ředitel: Mgr. Milan Černý

mobil: 737 258 416

e-mail: cerny.skolapraha@diakonie.cz

tel. Stodůlky 235 517 303

tel. Strašnice 274 821 297, 274 812 185

Škola se zaměřuje na vzdělávání a výchovu dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením na dvou pracovištích, v Praze 5 - Stodůlkách a Praze 10 - Strašnicích.  Povinnou školní docházku mohou u nás plnit žáci se střední, těžkou až hlubokou mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, autismem i více vadami. Školní docházka je 10ti letá, žáci ji mají možnost dokončit až do 26 let.

Zveřejněno: 17.04.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 20083 x
Vytisknout