Zveřejněno od:29.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:20.10.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Anderle Michal 030 EX 18659/13-108
Značka:030 EX 18659/13-108
Původce:Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052
Adresát:Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052
Stav:Vyvěšeno


Drazebni_vyhlaska.pdf
Vytisknout