Zveřejněno od:02.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:05.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - DD/002/2018
Značka:P13-11824/2018
Původce:NAXOS a.s., IČ:26445867
Adresát:NAXOS a.s., IČ:26445867
Stav:Vyvěšeno


DV_DD_002_2018.pdf
Vytisknout