Zveřejněno od:19.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:30.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška DD/029/2017
Značka:P13-52471/2017
Původce:NAXOS a.s., IČ:26445867
Adresát:NAXOS a.s., IČ:26445867
Stav:Vyvěšeno


DV_DD_Hutmanka.pdf
Vytisknout