Zveřejněno od:01.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:07.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška DD/032/2017
Značka:P13-54938/2017
Původce:NAXOS a.s., IČ:26445867
Adresát:NAXOS a.s., IČ:26445867
Stav:Vyvěšeno


DV_garaz_Seydlerova_2151_249.pdf
Vytisknout