Zveřejněno od:26.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:11.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - FODAS s.r.o., Michail Danilov, Jevgenija Danilova 088 EX 2071/15-60
Značka:088EX 2071/15-60
Původce:Škofová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:41948777, Jana Škofová
Adresát:Škofová Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:41948777, Jana Škofová
Stav:Vyvěšeno


150207160.pdf
Vytisknout