Zveřejněno od:23.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:12.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Halada Martin, Haladová Anna 120 EX 8417/15-234
Značka:P13-04783/2018
Původce:Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
Adresát:Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573, Dalimil Mika
Stav:Vyvěšeno


U8417-15-0234-180123093723.pdf
Vytisknout