Zveřejněno od:23.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:27.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Ing. Zdeňka Belecová 134 EX 13058/15-239
Značka:EX 13058/15-239
Původce:Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
Adresát:Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
Stav:Vyvěšeno


Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_22.2.2018_1007.pdf
Vytisknout