Zveřejněno od:06.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Jiří Čepela 067 EX 233646/11-81
Značka:067 EX 233646/11
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1675-EX_23364611-81_DTR20180205_2734589675906646816.pdf
Vytisknout