Zveřejněno od:19.09.2017 0:00:00
Zveřejněno do:27.10.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Luboš Malý 067 EX 5673/08-126
Značka:067 EX 5673/08
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1675-EX_567308-126_DTR20170918_6815327199325772788.pdf
Vytisknout