Zveřejněno od:20.12.2017 0:00:00
Zveřejněno do:23.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Luboš Malý 067 EX 5673/08-167
Značka:067 EX 5673/08
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1676-EX_567308-167_DTR20171219_7062350295436791360.pdf
Vytisknout