Zveřejněno od:21.12.2017 0:00:00
Zveřejněno do:31.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - MUDr. Jiří Pleschinger, Jaroslava Pleschingerová E 4009/99-917
Značka:50E4009/99 - null
Původce:Obvodní soud pro Prahu 5, IČ:00024422
Adresát:Obvodní soud pro Prahu 5, IČ:00024422
Stav:Vyvěšeno


4009-99draz.vyhl..doc.PDF
Vytisknout