Zveřejněno od:11.09.2017 0:00:00
Zveřejněno do:26.10.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Miroslav Král 095 Ex 252/17-050
Značka:095 EX 00252/17-050
Původce:Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
Adresát:Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
Stav:Vyvěšeno


Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_v2-0.pdf
Vytisknout