Zveřejněno od:21.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Pavlína Denis 081 EX 44142/10-218
Značka:081 EX 44142/10-218
Původce:Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60351268, Marcel Smékal
Adresát:Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60351268, Marcel Smékal
Stav:Vyvěšeno


Drazebni_vyhlaska_-_MV_20.2.2018_1012.pdf
Vytisknout