Zveřejněno od:21.09.2017 0:00:00
Zveřejněno do:03.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Věra Semecká 180 EX 2155/16-78
Značka:180 EX 2155/16
Původce:Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
Adresát:Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
Stav:Vyvěšeno


CUP1675-EX_215516-78_DTR20170920_4978826590985947346.pdf
Vytisknout