Zveřejněno od:28.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:29.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Vladimír Jungwirth 118 EX 147/16-41
Značka:118EX 147/16-41
Původce:Jindra Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:42894581, Jan Jindra
Adresát:Jindra Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:42894581, Jan Jindra
Stav:Vyvěšeno


DVPVM-160014741.pdf
Vytisknout