Zveřejněno od:30.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:01.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Yuriy Yurak 067 EX 18781/14-43
Značka:067 EX 18781/14
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1634-EX_1878114-43_DTR20171027_5825688882292423074.pdf
Vytisknout