Zveřejněno od:15.02.2018 0:00:00
Zveřejněno do:28.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Dražební vyhláška - Zdeněk Rebeta 067 EX 4038/17-77
Značka:067 EX 4038/17
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1634-EX_403817-77_DTR20180214_554220401190137821.pdf
Vytisknout