Název školy:

Gymnázium Jaroslava Heyrovského

Adresa školy:

Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5 - Nové Butovice

IČ:

60 446 234

Identifikátor školy:

600 005 534

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

251 050 200, 251 050 211

Fax:

-

E-mail:

gymjh@gymjh.cz; bauer@gymjh.cz

URL:

www.gymjh.cz

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

Ředitel školy:

RNDr. Vilém Bauer

Zástupci ředitele:

Ing.Lenka Hrušáková, RNDr. Bartoloměj Süč

Zaměření školy:

osmileté gymnázium, zaměření všeobecné

Výuka jazyků:

anglický, francouzský, německý, španělský

Volitelné předměty:

semináře a cvičení k povinným předmětům, konverzace v cizích jazycích, ekonomie, dějiny výtvarných umění, programování

Nepovinné předměty:

sportovní hry, informatika,  programování, chemie, biologie, Hv - sborový zpěv, VV-keramika, literatura a film, dramatický kroužek

Vybavenost školy:

moderně vybavené odborné učebny, knihovna a studovna s připojením na internet, společenská místnost, kinosál, keramická dílna, široké sportovní zázemí (tělocvičny, tenisové hřiště, kombinované hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, plavecký bazén, posilovna), bezbariérový přístup pro zdravotně postižené

Součásti školy:

školní jídelna, školní knihovna, školní plavecký bazén

Další školní aktivity:

sportovní klub, plavecká škola, jazyková škola, protidrogová prevence, víkendové rekreačně vzdělávací pobyty pro studenty, sexuální výchova, kulturní a společenské akce, účast v soutěžích a olympiádách, poznávací a vzdělávací zájezdy do Anglie, Francie a Německa, lyžařské a turistické kurzy, na škole působí studentská rada jako poradní orgán vedení školy

Podmínky přijetí:

písemné přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí (možnost navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka)

 

Zveřejněno: 21.11.2012 – Admin Administrator ; Přečteno 15237 x
Vytisknout