Název školy:

 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů s.r.o.

Adresa školy:

 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky (v budově ZŠ Kuncova)

Právní forma školy:

společnost s ručením omezeným

Telefon:

 251 550 846, 776 824 304

Fax:

251 550 846

E-mail:

info@gmvv.cz

URL:

www.gmvv.cz

Ředitel školy:

Mgr.Renáta Zajíčková

Zástupci ředitele:

Mgr. Hana Třebická, Mgr. Ivana Veselková

Zaměření školy:

učební obory – 79-41-K/81 Gymnázium (pro žáky z 5.tř ZŠ), 79-41-K/61 Gymnázium (pro žáky ze 7.tř. ZŠ),  79-41-K/41 Gymnázium (pro žáky ze 9.tř. ZŠ), 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou hlavní jazyky:  AJ, NJ, FJ, ŠJ, studenti skládají v sekundě, tercii i kvartě, mezinárodní zkoušky of Cambridge.

Vybavenost školy:

učebna výpočetní techniky, odborná přírodovědná učebna, jazyková učebna, cvičná kuchyňka, školní knihovna, sportovní vybavenost: moderně zrekonstruovaná sportovní hala v sousedství. Škola má dvě budovy, výuka pro mladlší žáky probíhá ve Stodůlkách, starší žáci se vyučují v budově na Klamovce

Podmínky přijetí:

řádně vyplněná přihláška doručená na gymnázium,  pro osmiletý obor u uchazečů s prospěchem na konci 4.tř. a v pololetí 5.tř. do 1,30 zkouška z AJ a nad 1,30 přijímací test a AJ, pro  šestiletý obor u uchazečů s prospěchem v pololetí 7.tř.do 1,40 přijati bez přijímací zkoušky, pro  čtyřletý obor u uchazečů s vyznamenáním v pololetí 9. tř.  přijati bez přijímací zkoušky,  další viz. Kritéria přijímacího řízení

Školné:

osmileté: 45 000 Kč /rok; šestileté: 40 000 Kč/rok; čtyřleté: 40 000 Kč/rok;
dny otevřených dveří: Stodůlky - 14.12.2015, 13.1. a 18.2.2016; Klamovka - 14.12.2015, 13.1.a 18.2.2016, s nahlédnutím do výuky od 10:00 do 13:45 hod., informativní schůzka od 17:30 hod.Nadstandardní výuka cizích jazyků. V průběhu studia ověřování získáné jazykové úrovně, možnost zúčastnit se mezinárodního testování. Projektové vyučování. Zahraniční zájezdy, setkávání s žáky a rodičí. Rodinné a motivující prostředí, respektování žákovy individuality.

Zveřejněno: 18.01.2012 – Admin Administrator ; Přečteno 7776 x
Vytisknout