Zveřejněno od:09.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:27.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:"HFC Raichlova"
Značka:P13-52621/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2017-31476.pdf
Vytisknout