Zveřejněno od:05.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:20.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP OUR Oznámení o konání společného jednání k návrhům celoměstsky významných změn
Značka:MHMP 247484/2018
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


Vyhlaska_-_oznameni_-_spolecne_jednani_cvz_V_bez_VVURU.pdf
Vytisknout