Zveřejněno od:02.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:18.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP OUR „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy“
Značka:MHMP 274624/2018
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMP_274624_2018.pdf

ZUR_Vyhlaska-oznameni_spolec_jedn.pdf
Vytisknout