Městská část Praha 13 nabízí Vám, občanům městské části, možnost upozornit úřad pomocí zprávy MMS nebo e-mailu na aktuální problém v úklidu či pořádku na území Prahy 13 a poté sledovat na webových stránkách, jakým způsobem je Váš podnět vyřízen.

Stačí odeslat z mobilního telefonu nebo počítače fotografii poškozené lavičky, nepořádku, rozbitého chodníku, neposekané trávy, vznikající skládky apod. na emailovou adresu mms@p13.mepnet.cz. Do textu je třeba uvést zejména co nejpřesnější údaje, které pomohou identifikovat konkrétní místo problému (např. souřadnice GPS, ulici a číslo domu nebo číslo sloupu veřejného osvětlení). Na této webové stránce pak můžete průběžně sledovat průběh řešení problému až po jeho úplnou nápravu.

Upozorňujeme, že budou vyřizovány podněty, týkající se nepořádku na území MČ Praha 13, nikoliv týkající se nepořádku mimo území MČ Praha 13. Na zaslané podněty nebude odpovídáno. K nahlášení dopravních přestupků a přestupků proti veřejnému pořádku je určena bezplatná linka tísňového volání Městské policie hl. m. Prahy č. 156.

Rostoucí obliba a rozšířenost mobilních telefonů s fotoaparátem a ochota občanů podílet se na řešení může pomoci rychleji napravit nedostatky a odstranit závady na veřejných prostranstvích.

Focení závad či hlášení problému umožňuje i naše mobilní aplikace, kterou si můžete kdykoli zdarma stáhnout např. zde: http://www.praha13.cz/Praha-13-v-mobilu

Předem děkujeme za Váš zájem o pořádek v Praze 13 a za iniciativu.

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Tato služba byla zavedena v rámci projektu "Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13" (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00112)

12345678910...

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
53/2018 Poškozený herní prvek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: zničeny houpací slon • datum a čas pořízení: středa 21. února 2018 11:46 • popis závady: Zničeny houpací slon na dětském hřišti • adresa, kde byla závada pořízena: Sezemínská 5, 155 00 Praha 13 • poloha - souřadnice: 50.045956, 14.326749
Oznámeno: 21.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
52/2018 Otočené zrcadlo
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Dopravní zrcadlo • datum a čas pořízení: středa 21. února 2018 09:08 • popis závady: To zrcadlo je otočené do směru, ve kterém neplní účel. Jestli to otočil vítr nebo vandal... Ul. Za Mototechnou u BUS zastávky Za Mototechnou. • adresa, kde byla závada pořízena: Za Mototechnou 4, 155 00 Praha 13 • poloha - souřadnice: 50.058796, 14.328105
Oznámeno: 21.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor majetkový, bytový a investiční ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

22.02.2018

Dobrý den, zmíněné dopravní zrcadlo bylo připsáno na seznam oprav dopravního značení a bude v co nejkratší době opětovně upevněno. Děkujeme za podnět. OMBAI.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie

Fotografie po vyřešení

Fotografie po vyřešení
51/2018 Nepořádek
Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: nepořádek kolem popelnice • datum a čas pořízení: úterý 20. února 2018 09:04 • popis závady: nepořádek kolem popelnice v ul. Precechtelova/Prusikova • adresa, kde byla závada pořízena: Přecechtělova 31, 155 00 Praha 13, Czechia • poloha - souřadnice: 50.036743, 14.338473
Oznámeno: 20.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

21.02.2018

Dobrý den, ve věci nepořádku u kontejnerů na směsný odpad byla zjednána výjimečně náprava vzhledem k situaci zateplování bytových domů v ul. Přecechtělova a Prusíkova, a tím způsobené neprůjezdnosti svozové techniky v této lokalitě. Musíme ale všechny vlastníky bytových objektů upozornit na povinnosti vlastníka objektu, vyplývající z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 22/2017 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území hl. m. Prahy (vyhláška o odpadech). Dle ustanovení § 6 písm. a) vyhlášky o odpadech vlastník objektu zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad. Pojem dostatečného objemu sběrné nádoby na směsný odpad upravuje ustanovení § 2 písm. j) vyhlášky o odpadech (je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácnosti v objektu do sběrné nádoby). Za minimální dostatečný objem se považuje 28 litrů na osobu a týden. Pokud by došlo ze strany vlastníků bytových objektů prokazatelně a opakovaně k porušení výše uvedené povinnosti, může být postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Porušením obecně závazné vyhlášky o odpadech může být vlastník objektu sankcionován. Děkujeme za podnět. OŽP:

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
50/2018 Odložené latě s hřebíky
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Nebezpečný odpad • datum a čas pořízení: pátek 16. února 2018 15:33 • popis závady: Po dokončeni zábradlí tu zustaly pohozené prpvizorní latě s nebezpečne trčícími hřebíky. • adresa, kde byla závada pořízena: • poloha - souřadnice: 50.047512, 14.326433
Oznámeno: 19.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMč Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
49/2018 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Nepořádek • datum a čas pořízení: 2018-02-17 08:23:04 +0000 • popis závady: nepořádek • adresa, kde byla závada pořízena: Ovčí hájek, Praha 158 00 • poloha - souřadnice: 50.04698057055747, 14.34554243702706
Oznámeno: 19.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
48/2018 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: nepořádek • datum a čas pořízení: neděle 18. února 2018 11:34 • popis závady: dobrý den, v okolí těchto popelnic u OC Lužiny se neustále nachází nepořádek • adresa, kde byla závada pořízena: Archeologická 2636/3, 155 00 Praha 13-Stodůlky • poloha - souřadnice: 50.044342, 14.330887
Oznámeno: 19.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMč Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
47/2018 Přerostlé keře
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Přerostlé keře • datum a čas pořízení: středa 14. února 2018 13:00 • popis závady: Přerostlé keře omezují průhodnost cesty. • adresa, kde byla závada pořízena: Volutová 2516/2, 158 00 Praha 13-Stodůlky • poloha - souřadnice: 50.051228, 14.340098
Oznámeno: 14.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
46/2018 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Odpadky a lidské exkrementy na veřejném prostranství • datum a čas pořízení: úterý 13. února 2018 20:44 • popis závady: Na konci ulice Zázvorkova u tenisové haly, v nejvyšším místě schodiště vedoucím nad tubusem metra, je pravidelně neuvěřitelný nepořádek. Každý den tím místem projdou desítky dětí do škol a školek. Opravdu je chceme učit, že v "tomhle" je normální žít? Všudypřítomné střepy, povalující se lahve, oblečení, obaly od všeho možného... A včera dokonce i lidské výkaly. To už je podle mě opravdu moc a s povděkem bych kvitovala nějakou nápravu. Nevím, zda více pomůže toto místo pravidelně kontrolovat strážníky městské policie, či pravidelně uklízet. • adresa, kde byla závada pořízena: Zázvorkova 1995/30, 155 00 Praha 13-Stodůlky • poloha - souřadnice: 50.04579, 14.334644
Oznámeno: 14.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: OŽP ÚMČ Praha 13, TSK hl. m. Prahy a.s.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
45/2018 Odložený nákupní vozík
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: odloženy košík • datum a čas pořízení: úterý 13. února 2018 10:35 • popis závady: odloženy nákupní košík u vulcana • adresa, kde byla závada pořízena: K Sopce 839/30, 155 00 Praha 13-Jinonice • poloha - souřadnice: 50.04546, 14.344764
Oznámeno: 13.02.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Magistrát hl. m. Prahy

Postup řešení:

14.02.2018

Dobrý den, zajištění odklizení vozíku byl postoupen Technické správě komunikací hl. m. Prahy. Děkujeme za podnět. MHMP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
44/2018 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: smetiště u školy mezi školami • datum a čas pořízení: pondělí 12. února 2018 13:02 • popis závady: odpadky u přechodu. • adresa, kde byla závada pořízena: Mezi Školami 2324/3, 158 00 Praha 13-Stodůlky poloha - souřadnice: 50.052494, 14.344437
Oznámeno: 12.02.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Magistrát hl. m. Prahy

Postup řešení:

14.02.2018

Dobrý den, zajištění úklidu bylo postoupeno TSK hl. m. Prahy. Děkujeme za podnět. MHMP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
43/2018 Nepořádek v komunikační zeleni
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Nepořádek v okolí lávky přes ulici Oistrachova • datum a čas pořízení: 2018-02-12 11:47:44 +0000 • popis závady: Když člověk přejde od polikliniky JZM lávku přes ulici Oistrachova čeká ho krásné zátiší polámaného a léty neupraveného křoví, ve kterém se jako bonus nachází hromada odpadků, která se táhne v celém pásu izolační zeleně. Stávající stav je již skutečně neunosný. Prosím o nápravu a patřičné prorezani zeleně, je to tam jak na Divokém západě • adresa, kde byla závada pořízena: Fantova 30–32, Praha 155 00 • poloha - souřadnice: 50.04576313296815, 14.31635431945324
Oznámeno: 12.02.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Technická psráva komunikací hl. m. Prahy

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
42/2018 Autovrak
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: vrak • datum a čas pořízení: 2018-02-09 13:19:16 +0000 • popis závady: prosím, mohli byste odstranit vrak z parkoviště mezi Mlejnem a domy naproti? Velice děkuji. • adresa, kde byla závada pořízena: Kovářova 1081/3, Praha 155 00 poloha - souřadnice: 50.04864585242372, 14.31638285467433
Oznámeno: 12.02.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Správa služeb hl. m. Prahy

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
41/2018 Zanedbaný strom a křoví
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Zanedbaný strom a křoví • datum a čas pořízení: 2018-02-10 09:28:22 +0000 • popis závady: u lampy 507933 • adresa, kde byla závada pořízena: Ovčí hájek, Praha 158 00 • poloha - souřadnice: 50.04688308671236, 14.34475106709137
Oznámeno: 12.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
40/2018 Nepořádek
Dobrý den, několika týdenní nepořádek okolo kontejnerů Janského 2212/59 u přechodu do školy a školky. ZH
Oznámeno: 09.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

16.02.2018

Dobrý den, děkujeme za podnět a sdělujeme, že ve věci nepořádku u kontejnerů na směsný odpad byla zjednána náprava. Děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
39/2017 Rozfoukané papíry
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: nepořádek • datum a čas pořízení: středa 07. února 2018 16:23 • popis závady: Dobrý den Papíry po celém trávníku adresa Pavrovského 3 Velká Ohrada • adresa, kde byla závada pořízena: Pavrovského 12-14, 155 00 Praha 13 • poloha - souřadnice: 50.03745, 14.336318
Oznámeno: 07.02.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Magistrát hlavního města Prahy

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
38/2018 Ořezané keře
Křoví U jezera 2047
Oznámeno: 07.02.2018 0:00:00
Stav: Probíhá řešení
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie

Fotografie po vyřešení

Fotografie po vyřešení
37/2018 Prasklá kostka na chodníku
Dobrý den, ve vnitrobloku Přecechtělova 2498 je praskla tato kostka lemující počátek dětského hřiště. Bylo by dobré zkontrolovat stav i ostatních.( cesta směrem k obchodnímu centru je další naklopena) děkuji
Oznámeno: 05.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMč Praha 13

Postup řešení:

06.02.2018

Dobrý den, oprava dlažby byla zadána již při běžné kontrolní činnosti a pracovníci správcovské firmy opravu již provedli. Děkujeme za podnět. OŽP ÚMČ P-13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
36/2017 Skládka u kontejnerů
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: skládka u kontejnerů • datum a čas pořízení: pondělí 05. února 2018 10:53 • popis závady: skládka u kontejnerů • adresa, kde byla závada pořízena: Přecechtělova 15-25, 155 00 Praha 13, Czechia • poloha - souřadnice: 50.036823, 14.338993
Oznámeno: 05.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

07.02.2018

Dobrý den, na skládku objemných odpadů (nábytku), nacházející se v ul. Přecechtělova, již byla vystavena objednávka na úklid. Děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
35/2017 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: nepořádek • datum a čas pořízení: sobota 03. února 2018 10:56 • popis závady: Peřina na stromě pravděpodobně po bezdomovci. • adresa, kde byla závada pořízena: Běhounkova 2302/1, 158 00 Praha 13-Stodůlky • poloha - souřadnice: 50.05457, 14.346209
Oznámeno: 03.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Postup řešení:

05.02.2018

Dobrý den, úklidové práce jsou zadány. Děkujeme za podnět. TSK hl.m. Prahy, a.s.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
34/2017 Lampa ve stromě
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Lampa ve stromě • datum a čas pořízení: 2018-02-03 08:35:15 +0000 • popis závady: Lampa 507912 ve stromě • adresa, kde byla závada pořízena: Suchý vršek 2112/20, Praha 158 00 • poloha - souřadnice: 50.04793844749528, 14.34465847755335
Oznámeno: 03.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Postup řešení:

08.02.2018

Dobrý den, řez větví zasahující do lampy veřejného osvětlení v ulici Suchý Vršek je zadán dodavateli, bude proveden v předjaří tohoto roku.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
33/2018 Nepořádek
Mezi Kettnerovou a K zahradkam.
Oznámeno: 02.02.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

08.02.2018

Dobrý den, zdokumentované místo je dlouhodobě monitorováno a jeví se jako velice problematické. Vzhledem k opakujícímu se vandalismu jak na odpadkovém koši, tak na lavičkách, bylo rozhodnuto lavičky zrušit a koš přemístit směrem ke Stodůleckému rybníku. Děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie

Fotografie po vyřešení

Fotografie po vyřešení
32/2017 Rozbitá houpačka
Dobrý den, chtěla bych upozornit na rozbitou houpačku na dětském hřišti pod školkou MŠ Píštalka, Chlupova ulice. Houpačka se ulomila pod děvčaty z 3. třídy, která jsou štíhlá. Jsou ulomené šrouby v matkách, kterými byla houpačka připevněna. Děkuji. Blanka Vurmová
Oznámeno: 31.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMč Praha 13

Postup řešení:

08.02.2018

Dobrý den, houpačka je opět funkční. Děkujeme za podnět. OŽP ÚMČ P-13

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
31/2017 Podnět k vysypání cesty štěrkem
Děkuji za úklid CP u Kettnerovy ulice, bylo by možné ještě posypat rozblácenou spojku Kettnerova-KZahrádkám štěrkem nebo pískem?
Oznámeno: 31.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

09.02.2018

Dobrý den, z přiložené nekvalitní fotografie není jasné, o kterou cestu v okolí ulice Kettnerova se jedná. Správcovská firma nezpevněné cesty přiměřeně udržuje i přes to, že většina z nich se nachází na pozemcích soukromých vlastníků a není proto možné jejich neuspokojivý stav dořešit trvale. O sypání štěrku nebo písku však neuvažujeme. děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
30/2018 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: nepořádek u popelnic • datum a čas pořízení: úterý 30. ledna 2018 15:25 • popis závady: co se nevešlo do popelnice, leží uprostřed chodníku • adresa, kde byla závada pořízena: Kurzova 2387/17, 155 00 Praha 13-Stodůlky • poloha - souřadnice: 50.038174, 14.340465
Oznámeno: 30.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

07.02.2018

Dobrý den, na odložený nábytek u kontejnerů na směsný odpad již byla vystavena objednávka na úklid. Děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
29/2018 Nepořádek
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Neporadek, rozfoukane odpadky • datum a čas pořízení: 2018-01-30 11:46:32 +0000 • popis závady: Dobry den, uz se na to nemuzu dale divat a porad kolem toho chodit. Jedna se o neporadek trvajici od listopadu, rozfoukane odpadky, na zacatku listopadu bylo par dni s velice silnym vetrem a od teto doby se to tam vali a nikdo s tim nic nedela. Nejsem zvykly psat zpravy na jakekoli urady, ale proste nerozumim tomu, proc musime zit obklopeni bordelem a zajima me, co vlastne delaji Technicke sluzby v naplni sveho pracovniho dne. Je legracni pozorovat jejich odhodlani a rychlost, s jakou se vyvazeji popelnice, na zemi skonci castokrat i vetsi odpadky, ale sberny vuz bez povsimnuti odjizdipryc. Presneji je to prostor mezi popelnicemi na trideny odpad a odpad smesny na ulici Travnickova. Dekuji mockrat za vas cas a pripadne vyreseni tohoto problemu. • adresa, kde byla závada pořízena: Trávníčkova 1–5, Prague 155 00 poloha - souřadnice: 50.04442003452758, 14.32020865380764
Oznámeno: 30.01.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
28/2017 Vyježděný propad na vozovce
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Propad na začátku výstupní zastávky Nové Butovice • datum a čas pořízení: úterý 30. ledna 2018 10:18 • popis závady: Na začátku výstupní zastávky v obratišti Nové Butovice je vyježděný propad, přes který denně projíždí stovky autobusových spojů. Na pravém kole je hned za tímto místem propad ještě jeden. Prosím o nápravu tohoto místa. • adresa, kde byla závada pořízena: Hlavní město Praha • poloha - souřadnice: 50.05114, 14.352781
Oznámeno: 30.01.2018 0:00:00
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Řeší: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie

Fotografie po vyřešení

Fotografie po vyřešení
27/2018 Špatně opravený výtluk na vozovce
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Částečně opravený výtluk na vjezdu do obratiště Nové Butovice • datum a čas pořízení: úterý 30. ledna 2018 10:13 • popis závady: Výtluk po celé šířce dvou jízdních pruhů na vjezdu do autobusového obratiště jsem hlásil již před dvěma týdny. Provedená oprava byla zcela nedostačující, neboť došlo k opravě pouze třetiny šířky výtluku a zbytek zůstal bez povšimnutí! Opět tedy prosím o nápravu, tentokrát v CELÉ ŠÍŘI dvou pruhů, neboť i zmíněná třetina je již mírně propadlá a problém se i tam vytváří znovu. • adresa, kde byla závada pořízena: Hlavní město Praha • poloha - souřadnice: 50.051083, 14.351871
Oznámeno: 30.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Postup řešení:

01.02.2018

Dobrý den, závada byla opravena dne 31.1.2018 v rámci běžné údržby. Děkujeme za podnět. TSK.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
26/2017 Nepořádek u stanice MHD KOvářova
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: nepořádek • datum a čas pořízení: 2018-01-29 07:30:54 +0000 • popis závady: Nepořádek u stanice autobusu Kovařova. • adresa, kde byla závada pořízena: Harmonická 1415/15, Praha 158 00 • poloha - souřadnice: 50.0518872580277, 14.32955724456431
Oznámeno: 29.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

09.02.2018

Dobrý den, odpad z keřového porostu byl uklizen. Bohužel se jedná především o odpad z otevřených kontejnerů a blízké zastávky MHD, takže se situace bude pravděpodobně brzy opakovat. Děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
25/2017 Nepořádek kolem trafostanice
Dobrý den. Zasíláme Vám informaci o reportované závadě, která byla pořízena s využitím mobilní aplikace: • název závady: Nepořádek kolem trafostanice centrální park • datum a čas pořízení: 2018-01-27 08:37:34 +0000 • popis závady: velký nepořádek kolem trafostanice v centrálním parku v ulici Kettnerova naproti domu 2053. Bylo by možné v tomto koutě prořezat dřeviny a nízké thuje u parkoviště kde se jen drží obrovské množství odpadků a potkani? Děkuji P.E. • adresa, kde byla závada pořízena: Kettnerova 2051/22, Praha 155 00 • poloha - souřadnice: 50.04698684637906, 14.32144861176056
Oznámeno: 27.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMč Praha 13

Postup řešení:

09.02.2018

Dobrý den, odpad po občanech byl z okolí trafostanice v ulici Kettnerova nárazově odklizen. Další úpravy (např. prořez dřevin) v místě jsou komplikovány majetkoprávními vztahy, okolní parcely vlastní soukromé osoby. Děkujeme za podnět. OŽP.

Poslaná fotografie

Poslaná fotografie
24/2017 Přeplněný kontejner na papír
Kettnerovu Pražské služby asi vynechávají, odpadky jsou nafoukaný až v parku.
Oznámeno: 27.01.2018 0:00:00
Stav: Vyřešeno
Řeší: Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13

Postup řešení:

07.02.2018

Dobrý den, na daném stanovišti je kontejner na papír vyvážen 4x týdně. Prozatím tato četnost vývozu stačila. V případě vzniklého nepořádku vlivem plných nádob je zajištěn úklid svozovou společností. V případě opakování situace a po prokázání nedostatečné četnosti bude počet svozů odpadu navýšen. Děkujeme za podnět. OŽP.

12345678910...
Vytisknout