Jak zapsat dítě do mateřské školy?

Jak je zajištěn provoz mateřských škol o prázdninách?
Jak zapsat dítě do mateřské školy? Mohou si rodiče vybrat libovolnou školu?

Zápis do mateřských škol probíhá každoročně zpravidla v květnu. Přesné termíny a místa zápisu pro následující školní rok stanovují ředitelky mateřských škol v dohodě s odborem školství. Tyto informace se včas zveřejňují na internetových stránkách a v informačním zpravodaji městské části, jsou k dispozici také na odboru školství a na jednotlivých mateřských školách.

Rodiče mohou dítě přihlásit do kterékoliv mateřské školy. Rozhodující pro přijetí je množství podaných přihlášek a kapacita dané školy. Rodiče navštíví zvolenou mateřskou školu, kde si vyzvednou přihlášku. Při výběru školy doporučujeme zohlednit její zaměření, případně individuality dítěte. Informace o zaměření jsou k dispozici v popisu dané mateřské školy na těchto stránkách nebo na odboru školství.

Jak je zajištěn provoz mateřských škol o prázdninách?

Každoročně zhruba v měsíci dubnu určí vzájemná dohoda ředitelek mateřských škol a odboru školství, které školky zajistí prázdninový provoz. Tuto informaci pak lze získat na kterékoli mateřské škole, případně na odboru školství.

Zveřejněno: 23.04.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 7451 x
Vytisknout