Mobilní sběrný dvůr (MSD)jeurčen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží.
Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu.

MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit:

  -  objemný odpad

dřevěný odpad

odpad ze zeleně

suť

 

Ulice

Mládí

 

 

Stanoviště

parkoviště proti Auto Kelly

Datum

8.10.

Čas

10.00 – 16.00


K Hájům

 

 

 

plocha u kontejnerů na tříděný odpad

4.11.

8.00 – 14.00


Mládí

 

 

parkoviště proti Auto Kelly

 

 

25.11.

10.00 – 16.00


K Hájům

plocha u kontejnerů na tříděný odpad

26.11.

10:00 – 16:00

 

  

 

 

 

Aktualizováno: 18.09.2017 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 2807 x
Vytisknout