Zveřejněno od:2.8.2017 0:00:00
Zveřejněno do:1.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Nabídka nepronajatého/nepropachtovaného majetku
Značka:SPU 357803/2017
Původce:Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
Adresát:Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
Stav:Vyvěšeno


seznam_pozemku_do_nabidky.pdf

Praha_13.pdf
Vytisknout