Vážení občané,

  na základě § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je zveřejněn NÁVRH rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2018.

  Rozpočet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání 21. 2. 2018.
Do té doby lze podávat návrhy a připomínky k rozpočtu ústně nebo písemně :

  • na Ekonomický odbor Úřadu MČ Praha 13
  • prostřednictvím Informační recepce,

    kde je kompletní návrh rozpočtu (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě, 
  • na internetu (www.praha13.cz) v oblasti:

- Městská část > Důležité dokumenty
- Úřad MČ > úřední deska.

Své připomínky můžete uplatnit i elektronicky na adrese: podatelna@p13.mepnet.cz, formáty přílohy rtf, txt, pdf - CP 1250 (Windows).

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta
Návrh rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2018

(hlavní činnost, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem a příspěvkové organizace)

I. Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13

Důvodová zpráva (dokument Word)

Rozpočet hlavní činnosti (dokument MS Excel)

 

II. Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - komentář (dokument Word)

Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - tabulky (dokument MS Excel)

 

III. Příspěvkové organizace včetně komentáře a tabulek

Rozpočty příspěvkových organizací - mateřské a základní školy, Rekreační objekt Kozel, Dům dětí a mládeže Stodůlky (dokument Excel)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - komentář (dokument Word)

Rozpočet Střediska sociálních služeb - tabulka (dokument Excel)

 

Seznam zkratek (dokument Excel)

 

 

 

 

Vytisknout