Vážení občané,

na základě  čl. XV zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023.

Střednědobý výhled bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém zasedání dne  21.2.2018.

Návrh střednědobého výhledu je Vám k dispozici k nahlédnutí v budově radnice Prahy 13  v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 13.
Na internetu jej naleznete v oblasti Městská část – Důležité dokumenty nebo v oblasti Úřední deska - Odbor ekonomický.

 

Ing. David Vodrážka  v.r.
starostaNávrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 – 2023Důvodová zpráva k střednědobému výhledu

Příjmy podle tříd

Neinvestiční a investiční výdaje

Informace – finanční zdroje a potřeby

Přehled objemů výhledu

Vytisknout