Zveřejněno od:06.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:22.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Bellušova
Značka:P13-11363/2018 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


Dopravni_inzenyring_Praha_-_Bellusova.pdf

4._etapa_.pdf

5._etapa.pdf
Vytisknout