Zveřejněno od:08.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:24.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Ořešská, most
Značka:P13-55903/2017 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


Oresska_-_most_X031_3.pdf

Oresska_-_most_X031_4.pdf

PROZNAK_-_most_X031_Oresska_.pdf
Vytisknout