Zveřejněno od:25.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.02.2018 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:OOP - přechodná úprava provozu v ul. Seydlerova
Značka:P13-05109/2018 Vy
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13
Stav:Vyvěšeno


PORR_-_ul._Seydlerova_demolice_mostu.pdf

Seydlerova_1.pdf

Seydlerova_2.pdf
Vytisknout