Zveřejněno od:02.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:19.01.2018 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:MHMP odbor ochrany prostředí - EIA "Rekultivace a revitalizace skládky Motol"
Značka:P13-64725/2017 633/star/2017
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Rekultivace_a_revitalizace_skladky_Motol_cj_64725.pdf
Vytisknout