Zveřejněno od:31.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:20.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.11.17 - Amforová 1886/42
Značka:ČSN EN ISO 9001:2001
Původce:ENERGO PRAHA spol. s r.o.
Adresát:ENERGO PRAHA spol. s r.o.
Stav:Vyvěšeno


Elektrina.pdf
Vytisknout