Zveřejněno od:06.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:27.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.03.18 - ul. Kovářova, ul. K Brance
Značka:P13-12360/2018
Původce:JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
Adresát:JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
Stav:Vyvěšeno


K_Brance_2173.pdf
Vytisknout