Zveřejněno od:26.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:21.11.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa - ekonomický odbor
Značka:P13-54134/2017
Původce:Městská část Praha-Újezd
Adresát:Městská část Praha-Újezd
Stav:Vyvěšeno


Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_ekonomicky_odbor.pdf
Vytisknout