Zveřejněno od:23.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:04.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o zahájení řízení o vydání CVZ Z 2835 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
Značka:MHMP 1551472/2017
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMP_1551472_2017.pdf

Verejna_vyhlaska.pdf
Vytisknout