Zveřejněno od:31.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:01.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Rozhodnutí ZUK - splašková kanalizace ul.Jeremiášova, Energie - stavební a báňská a.s.
Značka:MHMP 1693703/2017
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMPXP7ILS55.PDF

OOP_DZ.pdf
Vytisknout