Zveřejněno od:07.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:23.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:"Rozšíření OD Kaufland"
Značka:P13-12736/2018
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, úřední deska
Stav:Vyvěšeno


2017-63989.pdf
Vytisknout