Název školy:

 Stodůlka – Firemní školka Siemens 

Adresa školy:

 Na Dolnici 1247/2a, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

IČ:

24191876 

Identifikátor zařízení:

691006229

Právní forma školy:

 s.r.o.

Telefon:

 +420 773 565 788

Fax:

 -

E-mail:

stodulky@kindergarten.cz

URL:

http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky/stodulka 

Zřizovatel:

CP Sigma s.r.o. 

Ředitelka školy:

 Ing. Karin Gombalová – jednatelka společnosti 

Zástupce ředitelky:

 -

Maximální povolená kapacita:

Zaměření školy:

Rodičům nabízíme služby, které zahrnují jak celodenní péči, tak pouze dopolední péči nebo hlídání ve formě dětského koutku. Při výuce si klademe vysoké cíle, které jsou založené na nejmodernějších trendech ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Vzdělávací program je specifický také v tom, že klademe důraz na uspokojování všech individuálních potřeb dětí a rozvoj jejich schopností a dovedností. Náš vzdělávací program garantuje také výuku angličtiny, která probíhá formou Anglického klubu s rodilou mluvčí, v jehož rámci se děti zábavnou formou seznamují s cizím jazykem a osvojují si základní slovní zásobu.

 
Vybavenost školy:

Dětem je k dispozici patrová vila s přilehlou zahrádkou v příjemném vilovém prostředí. Budova školky disponuje moderně vybavenými třídami, jídelnou, šatnou a hygienickým zázemím.

Součásti školy:

Provoz školy:

 pondělí - pátek: 7:00 - 18:00 hodin

Další školní aktivity:

Celoroční program je obohacován řadou dalších aktivit, mezi něž patří například návštěva solné jeskyně, plavání, sportovní kroužek, zpívání, návštěva knihovny, divadla a také různé komponované programy a přednášky. 

 

 

Zveřejněno: 19.12.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 2025 x
Vytisknout