Název školy:

Soukromá školička Dráček

Adresa školy:

Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Praha 5, (vchod z ulice Červeňanského), Bus č. 235, 174, sídlíme v klidné lokalitě v těsné blízkosti Dalejského údolí.

Právní forma školy:

soukromá

Telefon:

Martina Křemenová - 723 581 597

E-mail:

skolickadracek@email.cz

www. stránky:

 www.skolkadracek.cz

Zaměření školy:

Jsme školička rodinného typu s malým počtem přítomných dětí. Sídlíme v klidné lokalitě v těsné blízkosti Dalejského údolí. Vaše děti čeká spousta nových hraček, her a kamarádů. Děti se zde nenásilnou formou začleňují do kolektivu a hravou formou si osvojují rozumové dovednosti a motorické schopnosti. Pracujeme s různými pomůckami i didaktickým materiálem, který slouží k harmonickému rozvoji dětských dovedností a rozvoji jemné motoriky. 

Provoz školy:

 7,30-17,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 12.09.2012 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 6305 x
Vytisknout