Úřad MČ > Odbory a oddělení > Odbor - kancelář tajemníka 

Odbor - kancelář tajemníka

Odbor - kancelář tajemníka je zřízen RMČ Praha 13 k zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ a zaměstnanců a úředníků MČ zařazených k výkonu práce do ÚMČ, dále pro zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva městské části.

Ve věcech přenesené působnosti je odbor - kancelář tajemníka zřízen RMČ Praha 13 jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti na úseku obrany obyvatelstva ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

Ve věcech samostatné působnosti je odbor - kancelář tajemníka zřízen RMČ Praha 13 pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 13, zařazených do ÚMČ Praha 13, dále činností na úseku krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

 

JUDr. Kateřina Černá (3.patro, č. 417)
Tel.: 235 011 235, Fax.: 235 514 883
E-mail: CernaK[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
tajemnice ÚMČ
 vedoucí úřadu

 

Mazánková Jana (3.patro, č. 416)
Tel: 235 011 238, Fax: 235 514 883
E-mail: MazankovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
asistentka tajemnice
Oddělení e-governmentu a fondů EU


Petříková Ivana, Ing. (3. patro, č. 416)
Tel: 235 011 205, Fax: 235 514 883
E-mail: PetrikovaI[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
ved. oddělení e-governmentu a projektů EU
Hakl Libor, Ing (3. patro, č. 412)
Tel.: 235 011 346 Fax: 235 514 883
E-mail: HaklL[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
k
oordinátor fondů EU


Hurajčík Milan, Ing. (1. patro, č. 246)
Tel.: 235 011 403
E-mail: HurajcikM[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
Czechpoint, vydávání certifikátů eIdentity


Batík Vladimír (1. patro, č. 246)
Tel.: 235 011 338
E-mail: BatikV[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
Czechpoint, vydávání certifikátů eIdentity
Oddělení personální a platové


Havelková Jarmila (3. patro, č. 413)
Tel: 235 011 237
E-mail: HavelkovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
vedoucí oddělení


Moravcová Jana (3. patro, č. 415)
Tel: 235 011 236
E-mail: MoravcovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
personální agenda


Frajtáková Jana (3. patro, č. 414)
Tel: 235 011 241
E-mail: FrajtakovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
platová účetní


Matějková Jana (3. patro, č. 414)
Tel: 235 011 242
E-mail: MatejkovaJ[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
platová účetní


Vyhnálková Eva (3. patro, č. 415)
Tel: 235 011 251
E-mail: VyhnalkovaE[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
personální agenda vzdělávání


Referát krizového řízení

Michut David, Mgr. (3. patro, č. 418)
Tel.: 235 011 508
E-mail: MichutD[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
referát krizového řízení

25.6.2015 - Dan Novotný Mgr. ; Přečteno: 51454 x
Copyright © 2009 Městská část Praha 13; Webmaster
All rights reserved; Powered by PubliX