Zveřejněno od:11.01.2018 0:00:00
Zveřejněno do:09.03.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Usnesení o odročení dražby - Lenka Řetovská 134 EX 11287/16-304
Značka:EX 11287/16-304
Původce:Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
Adresát:Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
Stav:Vyvěšeno


134_EX_11287-16_Usneseni_10.1.2018_844odrok.pdf
Vytisknout