Zveřejněno od:01.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:03.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Doručení písemností veřejnou vyhláškou
Název:Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. OF/734/18 - komunální odpad
Značka:OF/857/18
Původce:Statutární město Kladno, IČ:00234516
Adresát:Statutární město Kladno, IČ:00234516
Stav:Vyvěšeno


Verejna_vyhlaska_k_HPS_2015-nemovitost_bez_TP.pdf
Vytisknout