Zveřejněno od:10.11.2017 0:00:00
Zveřejněno do:22.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie
Značka:P13-56655/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Alergologie_a_klinicka_imunologie-vyhlVR.pdf
Vytisknout