Zveřejněno od:05.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:17.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - diabetologie a endokrinologie
Značka:P13-11809/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Diabetologie.pdf
Vytisknout