Zveřejněno od:20.10.2017 0:00:00
Zveřejněno do:05.12.2017 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - fyzioterapie
Značka:P13-52596/2017
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Fyzioterapie.pdf
Vytisknout