Zveřejněno od:01.03.2018 0:00:00
Zveřejněno do:13.04.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - fyzioterapie
Značka:P13-11430/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Fyzioterapie.pdf
Vytisknout